Search For
 
Web www.haz-zebbug.com
   
           
           
         
       
       
                   
  • Home
• History
• Articles
• Interviews
• Downloads
• Personalities
• Organisations
• Contact
• E-mail
   
   

FESTA 2015

Il-gimgha tal-festa kienet bejn is-7 u l-14 ta' Gunju.

Qeghdin nipprezentaw filmat ta' hames minuti mill-festa ta' San Filep li giet iccelebrata gewwa Haz-Zebbug.

L-email taghna huwa info@haz-zebbug.com

 


Join Us on Facebook

Issieheb maghna fuq Facebook! | Join us on Facebook


FESTA 2012

Ritratti mill-festa...
• Ritratti

Join Us on Facebook

Issieheb maghna fuq Facebook! | Join us on Facebook


Festa San Filep

IL-FESTA TA' SAN FILEP

Jekk hawn xi kazini, organizazzjonijiet jew individwi li ghandhom xi ritratti u jixtiequ li jidhru f'das-sit, qed nistiednuhom jibaghathom fuq l-email info@haz-zebbug.com Grazzi


Il-kunsill ta' Haz-Zebbug u s-sindku ta' Agira ma' l-urna ta' San Filep

FESTA 2011

Il-komunita' Zebbugija din is-sena laqghet fi hdanha l-Urna tal-Fidda bil-fdalijiet ta’ San Filep ta’ Agira. Din is-sena qieghda tigi ccelebrata l-575 anniversajru mit-twaqqif tal-parrocca, il-50 sena mill-mewt tal-Poeta' Nazzjonali Dun Karm Psaila, il-160 sena tal-Banda San Filep AD 1851 u l-50 sena tas-socjeta' 12th May Band and Social Club.
• Ritratti   • Video

Photo Gallery - Haz-Zebbug.com
Issa li ghaddiet il-Festa Titulari ta' San Filep qed inwaslulkom Photo Album li ser inkunu qed inzidu fih ritratti kull Gimgha. L-iskop Huwa li mill website l-antika inwaslulkom ir ritratti mis sena 2002 sal-lum.
• Ritratti
     
 •
Bnadar fit-12 ta' Mejju

Dawn huma xi uhud mill bnadar li wiehed seta jara iperpru maz-ziffa tar rih, f'sema celesti u f'temp mill isbah din is sena fit 12 ta' Mejju. Jum li fih iz-zebbugin jiccelebraw il festa ta san filep.

Jekk tixtiequ li f'din il website ikun hemm il-bandiera taghkom tistghu tghamlu dan billi tibghatu ritratt b-email fuq:
info@haz-zebbug.com


•
Ara Izjed

• Links

Kazin Banda San Filep
12th May Band & Social Club
Parrocca San Filep
Agira.org - Gaetano e Carmelo
Citta' Rohan - Sandro Agius
Centru Ta' Warda - Cleaven Camilleri
Zebbug Pageant - Josef Borg
Filippu - Philip Ellul
Tislima' lil Simon Farrugia - Justin
Talent Zebbugi
Joseph Ciantar Pages

is-siggiewi.com - Nicholas Schembri
kappellimaltin.com -
Roderick - Noel - Joe
Kalendarju.com - Leli Agius

Government Website
Visit Malta
Gozo Official Website

 
New Page 1
 

Storm Design Malta

ABOUT US  |  LINKS  |  DISCLAIMER  |  COPYRIGHT  |  PRIVACY POLICY  |  SITE MAP
Web Design by:
Storm Design (Malta) - http://www.storm-design.net - info@storm-design.net
Maintained by
Emanuel Agius & Simon Balzan - All Content is Copyright (c) All respective authors and creators